Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

bile karpaty logoNaše Extra třída, 8. třída žáků ze "Školy na konci světa", chtěla zrealizovat projekt pro ochranu přírodního bohatství naší chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Vybudovali jsme proto útočiště pro brouky i jiný hmyz, ale obydlí v něm mohou najít i ještěrky, mloci a drobní hlodavci.

Broukoviště Březoviště slouží jako naučná stezka, součástí je "hadoviště", dřevěná zvonkohra a informační tabule s QR kódem.

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi. Kromě jiných dřevin jsme do broukoviště zapracovali špalky z bříz, abychom zde zdůraznili název naší obce Březová.

Mrtvé dřevo je velmi významné pro spoustu ohrožených živočichů. Naší snahou je, aby sloužilo co nejvíce druhům, a to nejen jako potrava, ale třeba jako úkryt.

Na webu najdete online atlas živočichů. Jedná se hlavně o druhy, které jsou vázány na mrtvé dřevo a živočichy Bílých Karpat, v kterých se nachází naše obec Březová.

Současná fauna Bílých Karpat je velmi bohatá a na našem území z mnoha ohledů jedinečná. Předpokládá se, že se v oblasti Bílých Karpat vyskytuje nejméně 20 tisíc druhů živočichů, z toho alespoň 16 tisíc druhů hmyzu.

Květnaté louky Bílých Karpat hostí velice bohatou faunu a představují důležité útočiště pro několik desítek vzácných a ohrožených druhů hmyzu.

Pastviny, mokřady na sesuvech, vrstevnatá prameniště a potoční nivy v loukách, lemy kolem soliterních stromů a v okrajích lesa jsou rovněž vhodným biotopem pro další významné druhy bezobratlých a také obratlovců.

Velmi pestrá je i fauna lesů vyšších poloh. V lesích se vyskytují vzácné druhy plžů a savců, hnízdí zde zajímavé druhy ptáků (např. holub doupňák, strakapoud velký).

http://bilekarpaty.ochranaprirody.cz

 

O programu


logo EDUinExtra třída je projekt realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin.

Do programu Extra třída se mohou přihlásit se svým nápadem žáci 7., 8. a 9. ročníku. Spolu se svým patronem připraví a realizují projekt, který bude přínosný pro obec, kde se nachází jejich škola.

 

Jak jsme postupovali


Říjen 2015 – Pro jaký nápad se rozhodneme?

Probíhá anketa v rodinách a u blízkých známých. Sestavili jsme dotazník a jeho prostřednictvím zjišťujeme, co by chtěli lidé v obci změnit či vybudovat.


Listopad 2015 - Hurá, už víme, co chceme!

Naše nápady jsou různé, ale nakonec se shodujeme na vybudování Broukoviště Březoviště.

Vytvoříme útočiště pro brouky, hmyz, ale i pro drobné hlodavce, ještěrky, mloky a hady. Součástí bude i naučná stezka s určováním druhů dřevin. Pozveme si místního sochaře a s jeho pomocí vyrobíme sochy brouků a plazů ze dřeva. Do země zakopeme kmeny stromů, mezi ně zakomponujeme kmeny bříz, abychom tak zdůraznili název naší obce Březová. V okolí Březoviště vysadíme dřeviny a uděláme přírodní posezení.

Od nadačního fondu Tesco se ucházíme o 27 250 Kč. Příspěvek na propagaci projektu od nadačního fondu Tesco je 1 500 Kč.


Prosinec 2015 – Projekt Broukoviště Březoviště podpořen

Projekt Broukoviště Březoviště byl velmi kladně hodnocen komisí a byl tudíž podpořen a označen jako jeden z nejhezčích projektů.

Získali jsme od nadačního fondu Tesco grant 21 250 Kč a příspěvek 1 500 Kč na propagaci.

Dva soukromí dárci z řad rodičů našich individuálně vzdělávaných žáků poslali na účet dalších 8 000 Kč.


Schůzka s panem starostou Josefem Trechoufotka5

10. prosince 2015 jsme se setkali s panem starostou Josefem Trechou a pohovořili o záměru vybudování Broukoviště Březoviště. Zajímal nás jeho názor na projekt a také jsme chtěli poradit ohledně místa, kde by bylo možné broukoviště vybudovat.

Z rozhovoru vyplynulo, že se panu starostovi nápad moc líbí a obec nám pomůže jak s materiálem, tak s budováním. Taktéž jsme se domluvili, že nejlepším místem pro Broukoviště Březoviště bude zahrada, která se nachází v blízkosti školy.

Na závěr příjemného a velmi přínosného setkání jsme si popovídali o blížících se Vánocích. Pan starosta nám popřál hodně štěstí.

 

 

 

 


Setkání8.trida

V úterý 29. 12. 2015 se sešla naše Extra třída v místě za školou, kde plánujeme vytvořit projekt Broukoviště Březoviště. Sešli jsme se proto, abychom si ujasnili, jak by mělo broukoviště ve skutečnosti vypadat. Také bylo nutné si promyslet, jaký materiál budeme potřebovat na jeho zhotovení a rozvrhnout, co a kam dáme. Všichni jsme se shodli na tom, že vytvoříme vlastní totem. Totem bude z darovaného jasanového dřeva, do kterého si každý z nás vytesá něco svého, co ho charakterizuje.

Broukoviště bude umístěno v zahradě za školou, na prázdném místě blízko potoka Hrubár. Zde vytvoříme různé klikaté cestičky, uvnitř broukoviště budou stát dřevěné kůly z různých stromů a dřevin, hlavní dřevinou však bude bříza, která je symbolem naší obce Březová. Uprostřed Broukoviště Březoviště bude stát socha dřevěného brouka, na jejíž výrobě se budeme podílet. Pro návštěvníky broukoviště vytvoříme dřevěnou lavičku.

Schůzka splnila svůj účel, ujasnili jsme si věci, na kterých začneme na jaře pracovat. Na výsledek se už opravdu těšíme.


IMG 20160216 071134Budka pro netopýry

Vyrobili jsme budku pro netopýry, kterou zavěsíme na zahradě poblíž broukoviště. Věříme, že ji netopýři brzy objeví a obydlí.


 

Únor 2016 - Začínáme kompletovat online atlas živočichů

 


Duben 2016 - Terénní práce, zvonkohra

zvonkohra02

Nejvíce jsme se těšili na to, až bude dobré počasí a konečně začneme přetvářet zanedbaný prostor pro naše Broukoviště Březoviště. Postupně shromažďujeme materiál na samotné broukoviště.

Spolu s úpravami prostředí jsme dokončili dřevěnou zvonkohru. Interaktivní panel se vzorky dřevin má hlavně naučný význam. Polínka jsou seříznutá tak, aby si zájemci mohli prohlédnout kresbu a barvu dřeva. Taktéž si mohou poslechnout poklepáním na jednotlivé druhy, jak zní.


Květen 2016 - Vyřezáváme, ustavujeme

Do země jsme zakopali kmeny, vztyčili totem, umístili sochu brouka, rozsypali štěpku a zasadili břízy – stromy nesoucí název naší obce. Vytvořili jsme tak příjemné prostředí pro brouky a další živočichy. Broukoviště se nachází v blízkosti potoku Hrubár, část je ve stínu a část osvětlena sluncem.
Napadlo nás poblíž vysadit hlívu ústřičnou. Použili jsme způsob očkování „pod pokličkou“. Jak se to dělá, můžete shlédnout v instruktážním videjku: https://youtu.be/xUeZNSDGGUk


23. červen 2016 - Slavnostní otevření

plakat m

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová