Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Modrásek Hořcový (Phengaris alcon)

Modrásek Hořcový (Phengaris alcon)

Třída: hmyz
Řád: motýli
Čeleď: modráskovití
Rod: phengaris

Znaky

Modrásek hořcový má rozpětí křídel 32 až 40 mm a jsou rozdílně vybarvení podle pohlaví. Horní stranu předních křídla mají samci zbarvenou modře a samice hnědě s modrými ploškami. Spodní strana je u obou téměř stejná, jen někdy mají u samců přední křídla modravý nádech.

Rozšíření

Eurosibiřský druh se v současnosti v Evropě vyskytuje jen ostrůvkovitě. Je rozšířen od Pyrenejí přes Francii, Benelux, Německo, jih Skandinávie a státy Střední Evropy až na Balkán a odtud dále přes jižní Sibiř a Střední Asii až po Dálný východ. Na většině území České republiky již vymizel a přežívá jen na hrstce nevelkých lokalit v Polabí, v jižních a jihozápadních Čechách a jižním podhůří Nízkého Jeseníku.

Prostředí

Modrásek hořcový pravý žije převážně na vlhkých, na živiny chudých loukách, kde jeho živnou rostlinou je hořec hořepník.

Potrava

Živí se nektarem.

Způsob života

Samice v období července a srpna kladou velká a nápadná bílá vajíčka na svrchní stranu horních listů nebo do rozvíjejících se květních poupat „svých“ rostlin, preferují zdatnější a vyšší. Na velké rostlině může být nakladeno i několik desítek vajíček. Vylíhnuté housenky se vyvíjejí v květech a semenících dva až tři týdny, v jednom květu jich může být nejvýše okolo pěti, při větším počtu a nedostatku potravy propuká kanibalismus. Potom housenky spadnou na zem, kde čekají na mravence, kteří je následně živí. Housenky se dokáží maskovat, vypadají jak mravenčí larvy.

Zajímavosti

Tento malý modrásek víc než svým zbarvením či kresbou, zaujme především svou velikou vzácností. U nás totiž žije už jen na několika málo místech a i tam je velmi ohrožený.


Klára Horalíková
Foto Samuel Piro

Datum

23. duben 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová