Holub doupňák (Columba oenas)

Holub doupňák (Columba oenas)

Třída: ptáci
Řád: měkkozubí
Čeleď: Holubovití
Rod: holub

Znaky

Velikosti holuba domácího, zbarvený šedě s načervenalou hrudí. Ke hnízdění využívá prostornější dutiny vytesané obvykle datlem černým. Rozšíření Žije ve většině Evropy, odkud východně zasahuje až po západní Sibiř. Izolovaná populace existuje také v severozápadní Africe.

Prostředí

Hnízdí v listnatých a smíšených lesích, v dutinách stromů. Za potravou však zaletuje do polí a luk.

Potrava

Semena rostlin. Způsob života Obvyklá jsou dvě až tři hnízdění ročně. Jako u všech holubů klade samička do dutiny dvě bílá vejce, na kterých sedí 16 až 18 dní; mladí pak vyletují z hnízd za další 3 až 4 týdny. Hlavní přirození nepřátelé jsou jestřáb nebo kuna. 

Zajímavosti

Většina našich doupňáků směřuje v říjnu do zimovišť, která leží v jihozápadní Evropě a při Středozemním moři, a na hnízdiště se opět vracejí koncem února a v březnu. Silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh.

Zde je odkaz na zvuky, které vydává holub doupňák: http://www.rozhlas.cz/hlas/mekkozobi/_zprava/holub-doupnak--57036 Český rozhlas. Www.rozhlas.cz [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/hlas/mekkozobi/_zprava/holub-doupnak--57036 Wikimedia Commons.


Zpracoval......
Foto Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stock_Doves_%28Columba_oenas%29,_Formby_-_geograph.org.uk_-_667375.jpg

Datum

25. únor 2016

Tags

Ptáci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

logo

logo obec

logo extra trida logo NFT

jumpee

Lokalizace

© 2016 Základní škola a mateřská škola Březová, okr. Uherské Hradiště