Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Třída: plazi
Řád: šupinatí
Čeleď: užovkovití
Rod: užovka

Znaky

Středně velká štíhlá užovka, s podlouhlou úzkou hlavou, zřetelně kýlovitými šupinami a dlouhým ocasem. Hřbet je šedý, olivově šedý nebo hnědavý, zřídka i černavý. Kresbu tvoří tmavé skvrny spojené v pruhy, na světlém břiše jsou černé skvrny. Celková délka je 75cm, zřídka 100cm nebo ještě více.

Rozšíření

Od západní části Středomoří a jižní Evropy až po západní a střední Asii. V Německu jsou zbytky populací na Rýně. Na území České republiky je méně hojná než užovka obojková.

Prostředí

Žije hlavně při pomalu tekoucích řekách s mělkými kamenitými břehy a okolní bohatou vegetací i u rostlinstvem zarostlých jezer a rybníku nižších poloh s bohatou obsádkou ryb.

Potrava

Na kořist, hlavně na ryby, řidčeji na ve vodě žijící obojživelníky, číhá pod hladinou a pod vodou ji také pronásleduje. Po kořisti chňape bleskurychle a pevně je uchopí drobnými zoubky. Kořist okamžitě polyká a velkou kořist vynese na břeh.

Způsob života

Značně teplomilná užovka je aktivní při dostatečně vysoké teplotě i ve dnech deštivého počasí, sluní se obvykle u vody nebo na větvích křovin. Žije v blízkosti řek, potoků nebo jezer, bahnitým tokům se však většinou vyhýbá. Vodu většinou opouští až v noci. Když vyhledávají samice vhodné místo pro nakladení vajíček, vzdalují se často až 1000 m od vody, která je jejich domovem. Snůšku 5-25 vajíček s kožovitým obalem klade samice pod tlející rostliny, pod kameny nebo do vlhké půdy.

Zajímavosti

Dokáže předstírat smrt za účelem obrany. Nemá žádný jedový aparát, a proto útok jenom předstírá. Pohybuje se maximální rychlostí až 6,7 km/h což je u hadů neobvyklé.


Zpracoval Michal Adámek
Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

24. únor 2016

Tags

Plazi

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

logo

logo obec

logo extra trida logo NFT

jumpee

Lokalizace

© 2016 Základní škola a mateřská škola Březová, okr. Uherské Hradiště