Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Pestrokřídlec Podražcový (Zerynthia Polyxena)

Pestrokřídlec Podražcový (Zerynthia Polyxena)

Třída: hmyz
Řád: motýli
Čeleď: otakárkovití
Rod: pestrokřídlec

Znaky

Základní zbarvení pískově žluté, u starších motýlů bledne. Početné černé skvrny a klikatá černá linie podél vnějších okrajů křídel. U vrcholu předních křídel malá červená skvrna. Na zadních křídlech řada červených skvrn doprovázených slabým modrým poprášením. Rub křídel světle žlutý až bělavý, s černou, oranžovou a červenou kresbou. Zbarvením a kresbou pestrokřídlec podražcový vzdáleně připomíná otakárka fenyklového, je však podstatně menší, spolehlivé je rozlišení podle klikaté linie na okrajích křídel a chybějících ostruh.

Rozšíření

Pestrokřídlec podražcový je domovem na jižní a jihovýchodní Moravě.

Prostředí

Obývá okraje luk v údolí řek (Dyje, Morava), široké lemy lesních cest, silniční a železniční náspy i křovinaté stráně, podmínkou je výskyt živné rostliny. Motýli létají poměrně pomalu, často usedají na vegetaci a sají na různých květech. Nocují usazeni na stéblech trav a suché vegetaci.

Potrava

Housenky se živí listy rostlin, některé druhy mají velmi omezený jídelníček. Motýli sají nektar nebo rosu, ale příjem potravy pro ně není důležitý, protože dospělci nežijí dlouho.

Způsob života

Samice kladou vajíčka na živné rostliny housenek. Housenky otakárků mají na hrudi vychlípitelnou vidlicovitou žlázu, tzv. osmeterium, která vylučuje páchnoucí tekutinu, která má zastrašit predátory. Housenky otakárků jsou barevně poměrně nápadné. Kuklí se na živné rostlině hlavou nahoru, přičemž kuklu přidržuje opasek. Jasoni se kuklí na zemi v řídkém zámotku, pestrokřídlec na rostlině. V ČR mají všechny druhy během roku jedinou generaci, v tropech ale mohou mít i tři generace.

Zajímavosti

Spící motýli mají silně ohnutý zadeček, takže vypadají jako uschlí.


Zpracovala Klára Horalíková
Foto www.phototrip.cz

Datum

20. červen 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová