Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Červenáček Ohnivý (Pyrochroa coccinea)

Červenáček Ohnivý (Pyrochroa coccinea)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: červenáčkovití
Rod: červenáček

Znaky

Štít a krovky jsou červené, hlava trojhranná a leskle černá. Tykadla nápadně dlouhá a silná.

Rozšíření

Evropa, včetně Slovenské a České republiky. Prostředí Žije v listnatých a smíšených lesích, pod kůrou stromů.

Potrava

Dospělí brouci sají nektar z květů a larvy jsou dravé.

Způsob života

Samička klade vajíčka pod kůru. Larvy červenáčka loví larvy tesaříků a krasců.

Zajímavosti

POZOR, je to škůdce!!! Dospělec měří 1,5-1,8 cm.


Zpracovala Natálie Provodovská
Foto Tomáš Moravčík

Datum

20. červen 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová