Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Chrobák Pečlivý (Copris Lunaris)

Chrobák Pečlivý (Copris Lunaris)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: vrubounovití
Rod: výkalník

Znaky

Chrobák pečlivý dosahuje velikosti 15-24 milimetrů, zbarvení je leskle černé. Krovky mají devět rýh, které jsou jemně tečkované. Samec má na rozdíl od samice na hlavě velký roh, směrem dozadu zahnutý. Vzácně může být roh u samců nevyvinutý. Samec má dále ve štítu dva hluboké vtisky, které tvoří další dva rohy. Samičky mají roh na hlavě krátký a nevyvinutý, vtisky jsou jen jemně naznačeny. Spodek těla hustě žlutě chloupkován.

Rozšíření

Střední a jižní Evropa. Přední Asie až po Írán.

Prostředí

Chrobák pečlivý se vyskytuje na jižní Moravě v Bulharské oboře a na Novém Dvoře u Lednice. Některé druhy chrobáků žijí v otevřené krajině – na loukách, pastvinách, při okrajích polí, jiné dávají přednost lesům.

Potrava

Chrobáci se ponejvíce živí trusem velkých domácích i volně žijících zvířat jako jsou krávy, koně, srnci, jeleni a další.

Způsob života

Dospělci se vyskytují od března až do listopadu, maximálně v dubnu a květnu, potom až v pozdním létě a na podzim. Brouci pod trusem hloubí komůrky přibližně 15-20 cm dlouhé. Během června do vyhloubené chodby samec se samicí dopraví trus (velký jako pěst). Pár zůstává v noře, trus musí projít procesem kvašení. Samička trus upraví na několik hrudek tvaru hrušky, do zúžené části klade vajíčko. Velmi zajímavým jevem v broučí říši je, že pár zůstává v noře, dokud neproběhne celý vývoj larev až v dospělce. Potom společně noru opouštějí.

Zajímavosti

Létají nízko nad zemí. Jsou velcí a zavalití, takže při letu působí trošku těžkopádně. Mezi přirozené nepřátele chrobáků patří hmyzožraví ptáci a savci, např. ježek, rejsek a další. 


Zpracovala Klára Horalíková a Jan Hanáček
Foto Samuel Piro

Datum

19. duben 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová