Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Třída: obojživelníci
Řád: žáby
Čeleď: rosničkovití
Rod: rosničky

Znaky

Dorůstá délky 3–5 cm. Je jednou z nejmenších žab v Česku. Zbarvení rosniček zelených je proměnlivé, jelikož pigmenty reagují na teplotu a vlhkost, a tak se její zbarvení mění od světle zelené na tmavě zelenou, nažloutlou, šedou nebo dokonce až na na hnědou. Zadní končetiny má znatelně silnější než přední, co jí umožňuje rychlé skákání. Na obou končetinách má přilnavé terčky určené pro šplhání. Obě pohlaví jsou si na první pohled velice podobná, ale odlišností je samcův hnědožlutý vak na krku.

Potrava

Rosničky se živí širokou škálou živočišné potravy. Obvykle hmyzem a pavouky, které nacházejí na listech stromů a které často loví pomocí rychlého skoku.

Prostředí

Typickými stanovišti jsou osluněné porosty poblíž malých a středně velkých přirozených vodních ploch s bohatým porostem.

Rozšíření

Rosnička zelená je u nás rozšířená téměř po celém území. Je široce rozšířena v západní a střední Evropě.

Způsob života

Rosnička zelená je typickou šplhavou žábou, která tráví většinu života nízko nebo vysoko ve stromech. Potřebují hodně slunce. Rosničky přečkávají zimu zahrabány v zemi v blízkosti vod nebo na vlhkých stěnách, někdy dokonce na velmi suchém podkladu. Po přezimování, které trvá od začátku října do konce března až začátku dubna, putují rosničky k vodě. Zde se večer a v noci zdržují ve vodě.

Zajímavosti

Rosnička je v Česku vyhodnocena jako silně ohrožený druh a je zákonem přísně chráněná. Dříve se v domácnostech chovaly rosničky pro svůj milý vzhled a věřilo se, že dokáží předpovídat počasí.


Vypracoval  Michal Adámek
Foto http://www.phototrip.cz/

Datum

6. duben 2016

Tags

Obojživelníci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová