Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Babočka bílé C  (Polygonia c-album)

Babočka bílé C (Polygonia c-album)

Třída: Hmyz
Řád: Motýli
Čeleď: Babočkovití
Rod: Babočka

Znaky

Dospělci dosahují rozpětí křídel okolo 5 cm. Výrazným znakem jsou hluboce vykrajované okraje křídel. Křídla mají červenohnědou barvu s černými skvrnami. Na rubu zadního křídla je bílá nebo žlutobílá skvrna tvarem připomínající písmeno C, která dala druhu jméno. Motýli první generace jsou světlejší než v případě druhé generace. Samice jsou světlejší a mají na okrajích obou párů křídel žluté skvrny. Spodní strana křídel je s výjimkou "c" šedohnědá a šedočerná. Skvrna ve tvaru písmene "c" je velmi variabilní a může i zcela chybět.

Rozšíření

Je rozšířen v celé Evropě, od severního polárního kruhu po Středozemí.

Prostředí

Motýl se vyskytuje obvykle na okrajích lesů, na pasekách, loukách a zahradách. Jde o hojný druh. Motýli se vyskytují od konce června do konce července, druhá (přezimující) generace pak koncem léta a na jaře dalšího roku.

Potrava

Nektar z květů.

Způsob života

V klidu motýl obvykle složí křídla k sobě, což ho vzhledem ke krycí kresbě na rubu křídel činí obtížně viditelným.

Zajímavosti

Vývoj trvá okolo šesti týdnů. Kuklí se na živné rostlině. Stádium kukly trvá dva až tři týdny.


Vypracovala  Anetka Vanďurková
Foto http://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/fotogalerie/zoologie/

Datum

6. duben 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová