Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Chřástal polní (Crex crex)

Chřástal polní (Crex crex)

Třída: ptáci
Řád: krátkokřídlí
Čeleď: chřástalovití
Rod: chřástal

Znaky

Menší než koroptev (délka těla 22–25 cm), štíhlý. Celkové zbarvení je šedavě žlutohnědé, svrchu černě skvrnité, s kaštanově hnědými křídly a boky, které jsou navíc světle příčně proužkované, modrošedým očním proužkem a šedou stranou hrudi (u samice méně nápadnou). Zobák je hnědý s tmavou špičkou, nohy světle masové.

Rozšíření

Hnízdí v rozmezí od západní Evropy po střední Asii. Tažný, evropští ptáci zimují hlavně v Africe. Přilétají v květnu a odlétají od září do května.

Prostředí

V ČR hnízdí roztroušeně na celém území, hlavně ve vyšších polohách. Hnízdí na vlhkých loukách, ale také na loukách s vysokým porostem a pastvinách

Potrava

Živí se hmyzem, ale i červy, měkkýši a pavoukovci. Rostlinou složku, zastoupenou zvláště na podzim, tvoří semena a zelené části rostlin.

Způsob života

O hnízdo se stará samice. Hnízdo je na zemi. Mláďata opouští hnízdo krátce po vylíhnutí a již po 3–4 dnech se krmí sama.

Zajímavosti

Chřástal polní patří v celé Evropě k silně ubývajícím druhům. Je ohrožován zejména vyžínáním lučních porostů.


Zpracoval Lukáš Uher
Foto https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corncrake_(Crex_crex).jpg 

 

Datum

14. březen 2016

Tags

Ptáci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová