Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Plch velký (Glis glis)

Plch velký (Glis glis)

Třída: savci
Řád: hlodavci
Čeleď: plchovití
Rod: plch

Znaky

Dosahuje takřka velikosti veverky. Svrchní strana stříbrně lesklá, šedohnědá, spodní strana bílá, ostře oddělena. Uši malé, kulaté a velké oči, tmavě olemované. Ocas protáhle huňatý. Potkana může připomínat nejen velikostí, ale i zbarvením. Jeho huňatý kožich je šedý, někdy s hnědým až zlatavým nádechem, což pravděpodobně závisí na věku.

Rozšíření

Plch velký je rozšířen ve velké části střední, východní a jižní Evropy a na Blízkém východě. Od roku 1902 vysazen v Anglii. U nás je rozšířen ostrůvkovitě nejspíše po celém území. Můžeme ho nalézt i v podhorských oblastech, kde místy vystupuje až do nadmořské výšky 1000 m.

Prostředí

Plch velký nejraději obývá listnaté a smíšené lesy s dostatečným výskytem buků a dubů. V České republice je poměrně hojný.

Potrava

Listy, pupeny, kůra, žaludy, ovoce, semena, ořechy.

Způsob života

Plch velký je noční tvor šplhající v korunách stromů a keřů. Žije v rodinách, přes den spí v dutinách stromů, budkách či mezi balvany, kde též tráví zimní spánek. Žije nenápadně a skrytě, ozývá se charakteristickým vrčením. V pozdním létě samice porodí čtyři až šest mláďat. Hnízdo nejčastěji umístí do dutiny stromu. Novorozeňata plchů velkých jsou holá, slepá a ve všem naprosto odkázána na mateřskou péči. Když mláďata odrostou, usadí se asi kilometr daleko od rodného hnízda.

Zajímavosti

Pokud nejsou příznivé podmínky, tak je plch schopný stavu hibernace i letního spánku (šetří tak energii).


Zpracoval Michal Adámek
Foto Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

14. březen 2016

Tags

Savci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová