Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Puštík obecný (Strix aluco)

Puštík obecný (Strix aluco)

Třída: Ptáci
Řád: Sovy
Čeleď: Puštíkovití
Rod: Puštík

Znaky

Má velkou hlavu s velkýma černýma očima. Světle hnědé peří je protkáno tmavšími pruhy, které jsou patrné při letu. Když sedí, je možno vidět bělejší spodní pera. Dolní končetiny má opatřeny čtyřmi velmi ostrými drápy. Dožívá se až 20 let.

Rozšíření

Žije v celé Evropě, kromě severních oblastí, v severozápadní části Afriky (severní Tunis, středomořský Alžír a Maroko) a v některých oblastech Asie (jižní Rusko, Kavkaz, černomořské a středomořské části Malé Asie. Na českém území jeho populace kolísá v rozmezí 6 až 9 tisíc jedinců, na Slovensku žije 2,5 až 3 tisíce puštíků. Puštíka obecného chovají v ČR také některé zoologické zahrady.

Prostředí

Listnaté lesy, Jehličnaté lesy, hřbitovy, také parky ve městech.

Potrava

Loví výhradně za tmy. Sedí na vyvýšených místech (střechy, větve apod.) a ostrým zrakem a sluchem sleduje okolí a vyhlíží kořist. Pokud nalezne objekt svého zájmu, potichu sklouzne až k ní a tiše se nad ní vznáší. K tomu mu slouží měkké opeření a zubaté hřebínky na předním okraji per ručních letek, které zabraňuje šustění křídel. Prudce zaútočí. Čtyři ostré pařáty natáhne daleko před sebe a těmi kořist usmrtí. Živí se hlavně malými savci, ptáky, obojživelníky a hmyzem. V blízkosti lidských sídel se potom zaměřuje spíše jen na drobné ptáky.

Způsob života

Hnízdo si nejčastěji buduje ve stromových dutinách, vzácně i na hnízdech jiných ptáků (zejména dravců), výjimečně i v budovách, nebo na zemi. S oblibou osidluje velké ptačí budky. Námluvy a výběr hnízda začínají zhruba v půli února (ve středoevropských podmínkách). Samice snáší 1-6 vajec (obvykle 2-5) během první půle března. Vajíčka jsou bílá s jemnými hnědými skvrnkami. Samička zůstává většinou v hnízdě, které opouští jen sporadicky (hlavně zbavit se vývržků a výkalů), a sedí na vejcích, sameček jí nosí potravu. Po vylíhnutí mláďat (28 až 30 dnů) je krmí a polyká nečistoty, které produkují, prvních 10 dnů hnízdo prakticky neopouští. Později z hnízda povyletuje a ještě později v noci též loví. Nestává se však, aby hnízdo bylo dlouhodoběji bez dozoru, vždy se v jeho blízkosti zdržuje jeden z rodičů.

Zajímavosti

Puštík je velmi odvážný lovec. Troufne si i na větší ptáky a savce (holuby, krahujce, hady, netopýry).


Zpracovala Anetka Vanďurková
Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

14. březen 2016

Tags

Ptáci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová