Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

Třída: plazi
Řád: šupinatí
Čeleď: ještěrkovití
Rod: ještěrka

Znaky

Ještěrka živorodá je obvykle méně než 15 cm dlouhá (vyjma ocasu, který je 1,5 až 2krát delší než celé tělo), má krátké končetiny s dlouhými prsty a silnější krk a ocas. Její zbarvení je dle lokalit značně proměnlivé. Nejčastěji se objevují světle hnědí jedinci, ale může být zbarvena např. šedě, olivově zeleně nebo dokonce černě.

Rozšíření

Ještěrka živorodá patří mezi vůbec nejrozšířenější druhy pozemních plazů na světě. Nalezneme ji téměř v celé Evropě a západní až východní Asii.

Prostředí

Díky své vysoké přizpůsobivosti dokáže žít ještěrka živorodá i ve vysoce položených, severních oblastech jako jeden z mála žijících plazů a pomyslnou hranici jejího areálu výskytu tvoří až Polární kruh. V České republice ji nejčastěji nalezneme v zahradách, parcích, lesích, horských oblastech nebo na loukách. V jiných částech světa se vyskytuje i v lokalitě s rýžovými poli nebo poblíž bažin. Ve slunných dnech se rády vyhřívají na suchých kamenech, pařezech, zídkách a na kmenech poražených stromů. Zimují v podzemních úkrytech, mezi kořeny stromů, v trouchnivějících pařezech a někdy i ve sklepech venkovských domů. K zimování se uchylují obvykle začátkem října a v nižších polohách začátkem listopadu.

Potrava

Kořist vnímá nejen zrakem, ale i sluchem. Živí se pavouky, sekáči, mouchami a brouky i larvami hmyzu.

Způsob života

Ještěrky živorodé vylézají ze svých zimovišť obvykle při noční teplotě 5°C a více. Začínají se pářit od konce března až do konce června, v závislosti na oblasti výskytu. Mláďata se rodí cca po 38 - 65 dnech a rodí se většinou v období od července do srpna. Tyto ještěrky jsou vejcoživorodé (vejce se vyvíjí v těle samice a ta je klade až těsně před narozením mláďat).

Zajímavosti

V České republice je ještěrka živorodá zvláště chráněna jako silně ohrožený druh, je tedy mimo jiné zakázán i její odchyt, chov v zajetí a prodej. Chráněna jsou i její vývojová stádia a sídla.


Zpracoval Tomáš Moravčík
Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

14. březen 2016

Tags

Plazi

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová