Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Potemník moučný (Tenebrio molitor)

Potemník moučný (Tenebrio molitor)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: potemníkovití
Rod: potemník

Znaky

Je to dvoucentimetrový brouk, který se pomalu pohybuje. Vyvíjí se v mouce. Jeho larva potřebuje k vývinu více než rok. Vajíčka jsou velká 1,7 mm, podlouhle oválná, mléčná a lesklá, larva je velká 2 mm, postupně nabývá žlutavého zabarvení, dospělec je hnědočerné barvy.

Rozšíření

Brouk potemník je poměrně hojně rozšířeným broukem v celém mírném pásmu jižní i severní polokoule, a tedy i v České republice.

Prostředí

Žije často v domácnostech, ve skladech, v odpadcích, kurnících a holubnících Potrava Larvy, známé pod jménem „moučný červ“, se živí různými odpadky živočišnými i rostlinnými, ale i zásobami šrotu apod.

Způsob života

Potemníci prodělávají za svůj život čtyři vývojová stádia, jde o hmyz s tzv. proměnou dokonalou. Z nakladeného vajíčka se vylíhne larva, ta se později zakuklí a v kukle se vyvíjí dospělý brouk. Larvy jsou velké zhruba dva a půl centimetru, zatímco dospělí brouci dosahují délky od 1,2 do 1,8 cm. Samička naklade za svůj život asi 450 vajíček, dospělý brouk žije 1 – 2 roky a zimu dokáže přečkat jen ve vytápěných prostorách.

Zajímavosti

Jeden z důležitých škůdců mlýnů, především moučných výrobků a mouky. Škodí dále na otrubách, rýži, kroupách, chlebu, obili, sušeném masu, krevních a masových moučkách, pokrutinách, bílkovinných krmivech a šrotech, žije i na mrtvolkách hmyzu. Mouční červi jsou používáni jako zdroj potravy pro plazy a ptáky chované v zajetí. Často jsou také poskytováni divokým ptákům během hnízdění, kdy ptáci vychovávají své mladé a vezmou za vděk potravou dodávanou v krmítku. Mouční červi mají vysoký obsah proteinů, který z nich dělá obzvláště vítaný zdroj potravy. Jsou též používáni jako rybářská návnada.


Zpracovala Klára Horalíková
Foto Wikimedia Commons. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenebrio_molitor_MHNT.jpg

Datum

9. březen 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová