Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Třída: čtyřnožci
Řád: žáby
Čeleď: kuňkovití
Rod: kuňka

Znaky

Tato žabka dosahuje velikosti 5 cm. Svrchu má hnědavou až šedozelenou barvu. Kůži na omak drsnou, hlavu má plochou, širokou a okrouhlou. Více než polovinu břicha má výrazně žlutou s velkými šedými až černými skvrnami. Hlas tohoto obojživelníka zní velmi příjemně. Jedná se o poměrně tiché "ung" nebo "uh". Pokud je vyrušena, ukryje se v bahně. Právě zde jí poslouží její svrchní zbarvení jako maskování.

Rozšíření

Jedná se výhradně o evropský druh. Na Moravě je výrazně rozšířenější a méně ohrožená než česká populace. Kuňka žlutobřichá byla také zaznamenána v Blovicích u Plzně, kde kvůli její přítomnosti bylo zastaveno bourání staré cihelny a v současné době se zde nesmí cokoliv stavět ani upravovat terén.

Prostředí

Žije  v kamenolomech, pískovnách, štěrkovnách a těžištích jílu, které jsou zaplavené mělkou, příliš nezanesenou vodou. Typickém místem výskytu a rozmnožování jsou malé dočasné vodní plochy. Pro kladení svých vajíček upřednostňuje prosluněná nezastíněná místa. Tato žabka je aktivní ve dne i v noci. Pokud ji zpozorujeme ve dne, často leží ve vodě nebo odpočívají na mělčině u břehu.

Potrava

Živí se červy, larvami komárů a jinými drobnými živočichy.

Způsob života

Na jaře začínají samci vydávat své charakteristické volání. V případě přiblížení jiného samečka se jej „majitel území“ pokouší odstrčit zadníma nohama. Podle sborového volání samečků samičky snadno najdou místo rozmnožování. Samičky kuňek se mohou během léta rozmnožovat i několikrát. Pulci se líhnou přibližně po dvou týdnech. Ve druhém až třetím roce života dochází k pohlavní dospělosti. V případě nebezpečí na souši zaujme výstražný postoj (zvedne přední a zadní nohy, prohne hřbet) a odhalí odstrašující zbarvení břicha. Jedná se o varovný signál, který upozorňuje, že je tento živočich nejedlý. Vylučovaný kožní sekret je žíravý a může způsobit alergickou reakci. Dráždí ústní sliznici a působí odporně. Zimu přečkává v bahně ve vodě nebo na souši zahrabaná v zemi.

Zajímavosti

Během posledních třiceti let došlo ve Středních Čechách k úbytku o 90 %. Tato kuňka dokáže snést i silné organické znečištění vody. Hlavní příčinou mizení celých populací je devastace životního prostředí. V lesích je na vině používání těžké mechaniky a úpravy cest štěrkováním a asfaltováním. Dalším faktorem je zřizování skládek v místě bývalých lomů. V České republice se jedná o silně ohrožený druh.


Zpracovala Eliška Ševčíková
Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

2. březen 2016

Tags

Obojživelníci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová