Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Třída: ptáci
Řád: šplhavci
Čeleď: datlovití
Rod: krutihlav

Znaky

Datlovitý pták o něco větší než vrabec, zbarvením splývá s kůrou stromů. Žije v otevřené krajině s lesíky a na okrajích lesů, proniká také do rozsáhlejších zahrad a parků ve městech. Potravu sbírá na zemi, přičemž s poněkud zdviženým ocasem charakteristicky poskakuje. Hnízdí v přirozených dutinách, které si na rozdíl od ostatních datlovitých ptáků sám nevytesává. Vajíček bývá obvykle 8 až 11 a při jejich zahřívání se střídají oba rodiče; ti později také společně krmí mláďata. Do zimovišť v tropické Africe odlétá v září a vrací se v dubnu. Silně ohrožený, zvláště chráněný. 

Rozšíření

V ČR hnízdí na celém území, hlavně v nižších polohách, ale místy i dosti vysoko v horách (nejvýše v Krkonoších v 1130 m n. m. a v Jeseníkách v 1110 m).

Prostředí

Vyhledává světlé listnaté a smíšené lesy, žije i v remízcích, sadech nebo v křovinách s jednotlivými stromy.

Potrava

Živí se převážně mravenci a jejich larvami. Méně požírá také jiný hmyz, pavoukovce, hlemýždě a výjimečně i ptačí vejce. Na podzim konzumuje také různé plody, například bezu. Kořist sbírá dlouhým lepkavým jazykem. Na rozdíl od příbuzných ptáků ji nehledá v kůře stromů, ale hlavně na zemi.

Způsob života

Hnízdí v přirozených dutinách, které si na rozdíl od ostatních datlovitých ptáků sám nevytesává. Vajíček bývá obvykle 8 až 11 a při jejich zahřívání se střídají oba rodiče; ti později také společně krmí mláďata. Do zimovišť v tropické Africe odlétá v září a vrací se v dubnu.

Zajímavosti

Krutihlav má tak ohebný krk, že může snadno otočit hlavu o 180 stupňů. Této schopnosti využívá i k zastrašení nepřítele a toto chování mu dalo i jeho jméno. Silně ohrožený, zvláště chráněný. 


Zpracoval Dominik Václav
Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

28. únor 2016

Tags

Ptáci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová