Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Sova pálená (Tyto alba)

Sova pálená (Tyto alba)

Třída: ptáci
Řád: sovy
Čeleď: sovovití
Rod: sova

Znaky

Středně velká, štíhlá sova s dlouhýma nohama. Délka těla je 33–39 cm, rozpětí křídel 80–95 cm. Hmotnost se pohybuje mezi 200–400 g.

Rozšíření

Sova pálená je sice rozšířená prakticky po celé zeměkouli, mimo chladné oblasti, pouště a tropy, ale v řadě regionů není nikterak hojná.

Prostředí

Sova pálená je původním obyvatelem skal a dutin stromů. Takto hnízdí dodnes například v jižní Africe nebo Severní Americe, ale i ve Velké Británii nebo Nizozemsku. Obývá nejrůznější stavby, které jí nahrazují původní skály a dutiny. Největší oblibě se těší nejrůznější věže kostelů, půdy a zvonice, zahnízdí ale i v různých zemědělských stavbách jako jsou stodoly a sila.

Potrava

Potravu tvoří především drobní savci, ale i ptáci, obojživelníci a v menší míře i hmyz.

Způsob života

Hnízdí dvakrát ročně a v letech bohatých na hraboše polní může být v jedné snůšce i více jak deset vajec.

Zajímavosti

Známy jsou případy hnízdění v holubnících, kde byla sova pálená nalezena, jak hnízdí proti holubici na vejcích. Sova pálená je dnes všeobecně považována za ohrožený druh. Neohrožuje ji však přímé pronásledování člověkem, ale civilizační faktory, ať již jde o změny v obhospodařování krajiny spojené s intenzivní chemizací, nebo o nárůst silniční dopravy, kdy desítky sov hynou na silnicích sraženy vozidly. Sovám pomáhají ornitologové, kteří instalují speciální budky pro hnízdění.


Zpracoval Dominik Václav
Foto Martin a Ondra Pelánkovi

Datum

28. únor 2016

Tags

Ptáci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová