Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

Třída: hmyz
Řád: brouci
Čeleď: vrubounovití
Rod: zlatohlávek

Znaky

V Česku je nejhojnějším druhem zlatohlávka. Dospělý zlatohlávek měří 14 – 20 mm. Má kovové zbarvení, které vzniká odrazem levotočivého kruhově polarizovaného světla od krovek brouka. Spodní strana brouka je měděně zbarvená. Stejně jako ostatní zlatohlávci i zlatohlávek zlatý létá se zavřenými krovkami. Občas se docela maskovaně zahrabou do země v případě nebezpečí.

Rozšíření

Celá Evropa. Hojnější je v jižních oblastech, také dává přednost jižním výslunným svahům před severními.

Prostředí

Křovinaté stráně, zahrady, parky, okraje lesů. V nejteplejších hodinách dne brouci sedí na květech keřů i bylin, příp. poletují kolem nich. Ve Středozemí často na zralých plodech fíkovníku.

Potrava

Zlatohlávek zlatý se živí pylem, nektarem a zralými plody, larvy zpráchnivělou dřevěnou drtí a odumřelými kořeny rostlin.

Způsob života

Larvy zlatohlávka zlatého žijí v trouchnivějícím dřevě, v pařezech, v tlejícím listí, na hnojištích či v kompostech, kde též přezimují. Čtyři až pět centimetrů dlouhá larva se kuklí v červnu nebo v červenci, vytváří kolem sebe pevnou schránku z drtě a vše slepí lepkavou tekutinou. Dospělí brouci vylétávají na konci jara, páří se, samičky nakladou vajíčka do hnijícího organického materiálu a hynou.

Zajímavosti

Ačkoliv je zlatohlávek zlatý považován spíše za škůdce, protože si rád pochutnává na okvětních lístcích, tyčinkách a pestících i na zralém ovoci, zaslouží si spíše ochranu než příkoří. Oblíbil si slunná stanoviště.


Zpracovala Klára Horalíková

Datum

23. únor 2016

Tags

Členovci

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová