Projekt žáků 8. třídy ZŠ Březová v rámci programu Extra třída 2016

Broukoviště je skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopaných, nebo jen tak položených na zemi, které slouží jako útočiště pro živočichy. Naše naučná stezka je vybavena informační tabulí s QR kódem, jenž odkazuje na online atlas živočichů.

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Třída: plazi
Řád: šupinatí
Čeleď: užovkovití
Rod: užovka

Znaky

Užovka stromová je nejedovatý had z čeledi užovkovitých a podčeledi Colubrinae. Je to velká štíhlá užovka, která obvykle dosahuje kolem jednoho metru, občas lze ale zahlédnout i dvoumetrový exemplář. Je nejdelší a nejvzácnější druh hada žijícího v ČR. Nejdelší jedinec měřil 225 centimetrů. Těchto délek však dosahuje v jižnějších oblastech svého rozšíření, u nás bývá mnohem menší. Šupiny má hladké ve 21 až 28 řadách kolem těla. Břišní šupiny má dobře přizpůsobené k lezení po stromech. Hlava je protáhlá, nezřetelně odlišitelná od krku. Má poměrně dlouhý ocas. Zbarvení mívá různorodé, od žluté, hnědé, přes šedou až po černou barvu. Po celém těle mívá drobné skvrnky. Břicho je světlejší, většinou žluté, někdy až bílé. Mláďata mívají za hlavou bíložluté půlměsíčky, takže je někdy zaměnitelná s užovkou obojkovou.

Rozšíření

V Čechách se vyskytuje pouze v nevelké oblasti kolem řeky Ohře, na Moravě se v Podyjí a v Bílých Karpatech. Španělsko, Francie, Itálie, Sicílie Sardinie, jižní Švýcarsko, Rakousko, jižní Německo, Slovenská republika, jižní Polsko, Maďarsko, balkánské země, Malá Asie, Kavkaz a severní Írán.

Prostředí

Především teplé a intenzívně prosluněné oblasti. Dává přednost vlhkým biotopům nedaleko listnatých lesů, vyhledává i různá křoviska či okolí lidských obydlí. Užovka stromová se ráda zdržuje na rozpadlých zdech a na hromadách kamení.

Potrava

Loví především ptáky, ale nepohrdne ani drobnými savci, ptačími mláďaty a dokonce i jejich vejci. V mládí loví i ještěrky.

Způsob života

Na jaře v dubnu a květnu začínají samci bojovat o samice, se kterými se v květnu a červnu páří. Samice naklade v létě snůšku 4 až 12 vajec do různého tlejícího rostlinného materiálu (někdy i do kompostu), ze kterých se na podzim líhnou třicet centimetrů dlouhá mláďata. Inkubace vajec v přírodě trvá 130 až 155 dní. Kouše spíše sporadicky, při ohrožení se staví do výhružné pozice a dělá falešné výpady proti útočníkovi, častěji se však snaží uprchnout.

Zajímavosti

Užovka stromová dokáže velmi obratně šplhat vysoko ve větvoví keřů a stromů. Ulovení hadi se mohou omotat pevně okolo ruky a kousat.


Zpracoval Tomáš Moravčík
Foto Wikiepedie. Cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Couleuvre_Esculape59.JPG

Datum

11. únor 2016

Tags

Plazi

POUŽITÉ ZDROJE

Internet:   

| www.priroda.cz | http://cs.wikipedia.org | http://www.herpetology.cz  | http://cs.balcanica.info | http://www.gjb-spgs.cz | http://commons.wikimedia.org http://www.agrinostra.cz | http://www.hmyzaci.wz.cz | http://www.nasiptaci.info | http://www.chovzvirat.cz |
http://www.prirodainfo.cz | http://www.naturabohemica.cz | http://obojzivelnici.wbs.cz | http://amphibia.webzdarma.cz | 

Knihy:

REICHHOLF, Josef a Günter DIESENER. Obojživelníci a plazi. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1997, 287 s.

Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7176-477-9.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

 

Na projektu spolupracovali

 

Školy Březová

Obec Březová

Extra Třída Tesco

Jumpee

© 2020 Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová